Witamina B6

Witamina B6 (pirydoksyna) — nazwą tą objęta jest grupa naturalnych związków pirydynowych, które ulegają wzajemnym przekształceniom w ustroju i wykazują jednakowe działanie fizjologiczne. Należą tu: pirydoksal, pirydoksamina, pirydoksyna. Ten ostatni związek występuje głównie w produktach roślinnych. Wiadomo, że witamina B6 należy do niezbędnych składników pożywienia człowieka, ale nie został właściwie wyodrębniony specyficzny zespół chorobowy charakteryzujący niedobór witaminy B6 u ludzi. Stwierdzono, że liczba enzymów, w których estry fosforanowe witaminy B6 pełnią funkcję koenzymów, jest wyjątkowo duża. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią enzymy uczestniczące w metabolizmie aminokwasów. Nagromadzenie się np. we krwi pośrednich produktów przemiany aminokwasów wskazuje na niedobory witaminy B6.

Witamina B6 może być syntetyzowana w przewodzie pokarmowym człowieka przez drobnoustroje. Stąd uzasadnione jest podawanie witamin z grupy B podczas leczenia antybiotykami wpływającymi ujemnie na rozwój flory jelitowej.

Zapotrzebowanie na witaminę B6 dostarczaną w produktach spożywczych ustalono na 2 mg dziennie dla osób dorosłych z pewnym uzupełnieniem dla kobiet ciężarnych i karmiących. Głównymi źródłami tej witaminy są: ziemniaki, produkty zbożowe i produkty mleczne. W diecie wegetariańskiej największą rolę w dostarczaniu dotychczas omówionych witamin z grupy B odgrywają suche nasiona roślin strączkowych. Witamina B6 zawarta w produktach roślinnych jest stosunkowo najbardziej odporna na działanie czynników niszczących.