Miesięczne archiwum: Październik 2014

Cholina

Cholina –  istnieje kontrowersja, czy należy ją zaliczyć do witamin, ponieważ występuje ona w dość znacznych ilościach jako składnik budulcowy niektórych tłuszczów złożonych (lecytyn i sfingomielin). Wiadomo, że w ustroju człowieka odbywa się synteza choliny przy udziale folacyny, witaminy B12 oraz metioniny, ale synteza ta nie zaspokaja zapotrzebowania i konieczne jest dostarczanie choliny z pożywienia.

Niedobory choliny u ssaków przejawiają się stłuszczeniem wątroby i krwotocznym zapaleniem nerek. Cholina odgrywa dużą rolę w mobilizowaniu i transporcie tłuszczów obojętnych, szczególnie z wątroby. …

Agrest

Agrest ma dużą wartość dietetyczną. Zawiera bardzo dużo wapnia około 30 mg i potasu ok. 200 mg, cukier inwertowany oraz tyle witaminy C, co cytryna (45 mg). Owoce agrestu w stanie niepełnej dojrzałości dobrze znoszą transport i można je przechowywać przez kilka tygodni. Pesteczki zawarte w agreście wzmagają ruchy robaczkowe jelit.

Między agrestem zielonym, białym, żółtym, czerwonym i ciemnowiśniowym nie występują większe różnice w składzie „chemicznym z wyjątkiem cukrowców.

Pesteczki agrestu mogą być alergenem.

Tabela Skład chemiczny agrestu

Składniki

Zawartość