Cholina

Cholina –  istnieje kontrowersja, czy należy ją zaliczyć do witamin, ponieważ występuje ona w dość znacznych ilościach jako składnik budulcowy niektórych tłuszczów złożonych (lecytyn i sfingomielin). Wiadomo, że w ustroju człowieka odbywa się synteza choliny przy udziale folacyny, witaminy B12 oraz metioniny, ale synteza ta nie zaspokaja zapotrzebowania i konieczne jest dostarczanie choliny z pożywienia.

Niedobory choliny u ssaków przejawiają się stłuszczeniem wątroby i krwotocznym zapaleniem nerek. Cholina odgrywa dużą rolę w mobilizowaniu i transporcie tłuszczów obojętnych, szczególnie z wątroby. Przypuszczalne zapotrzebowanie na cholinę wynosi około 1 g dziennie (dla osób dorosłych).

Cholina jest dość rozpowszechniona w spożywczych produktach, szczególnie zawierających tłuszcze złożone.