Witamina B12

Witamina B12 –  tzw. kobalamina lub cyjanokobalamina. Jest to ogólna nazwa korynoidów zawierających kobalt. Korynoidy wchodzą w skład wszystkich komórek u ssaków i spełniają tam istotną rolę fizjologiczną.

Dawniej dla witaminy B12 stosowano różne nazwy: czynnik przeciwanemiczny, czynnik wątrobowy, zewnątrzpochodny czynnik Castle’a itp. Nazwy te były nadawane w miarę poznawania roli witaminy B12 w ustroju. Deficyt witaminy B12 prowadzi do niedokrwistości, zmian w komórkach nabłonka przewodu pokarmowego oraz zaburzeń w czynności komórek nerwowych. Witamina B12, jak wspomniano wyżej, uczestniczy wspólnie z folacyną w syntezie kwasów nukleinowych.

Witamina B12 występuje w produktach roślinnych w bardzo małych ilościach lub wcale. U człowieka w dostarczaniu tej witaminy istotną rolę odgrywa flora bakteryjna jelita grubego. Wchłanianie witaminy B12 odbywa się w obecności jonów wapnia. W Polsce przyjęto normę zapotrzebowania na witaminę B12 u osób dorosłych w ilości 5 mg dziennie. W ostatnich latach zaznaczyła się w świecie tendencja do obniżenia tej normy.