Nawet kosmetyki mogą uczulać

„Co może powodować alergię kontaktową, np. wysypkę na twarzy?”

Reakcje alergiczne tego typu mogą być spowodowane np. związkami chemicznymi zawartymi w kosmetykach, proszkach do prania lub w barwnikach tkanin.

Warto obserwować dziecko, by ustalić, jaki detergent je uczula.