Konflikt z nauczycielem

problemWysłuchaj każdej ze stron (najpierw dziecka, potem nauczyciela), a następnie doprowadź do konfrontacji. Możesz poprosić, by przy tej rozmowie był wychowawca.

♦    Nie wypowiadaj nauczycielowi otwartej wojny, nie groź, nie strasz, bo to nie rozwiąże konfliktu. Ale też nie opowiadaj się otwarcie po jego stronie. Dziecko musi czuć zrozumienie i wsparcie rodziców.

♦    Spytaj nauczyciela, jakie widzi wyjście z tej sytuacji, powiedz, że prosisz go o radę, niech odczuje, że nie jesteś jego wrogiem. Jeśli to nie pomoże, poproś o pomoc dyrektora czy pedagoga szkolnego.