Jak żyć z chorobą Alzheimera

Schorzenie to dotyka całą rodzinę. Dlatego pomocy potrzebuje nie tylko chory, ale również opiekujący się nim bliscy.

Jak dotąd nie ma skutecznego środka przeciwko chorobie Alzheimera. Jednak zaplanowanie leczenia i właściwa opieka nad chorym mogą sprawić, że choroba będzie miała mniej dramatyczny przebieg.

…Czy to choroba Alzheimera
Choroba Alzheimera bywa powszechnie kojarzona z zaburzeniami pamięci. Rzeczywiście, w bardziej zaawansowanym stadium jest to główny, choć nie jedyny, objaw. Pierwsze symptomy choroby są jednak subtelne i dlatego łatwo je przeoczyć.

• Na początku chory staje się roztargniony i bardziej drażliwy. Niestety, rodzina często tłumaczy to zmęczeniem lub zdenerwowaniem z powodu przemijania czasu. Niekiedy nawet lekarzowi trudno stwierdzić, czy zaburzenia pamięci to objaw choroby Alzheimera czy innego schorzenia, np. miażdżycy. Ten okres choroby może trwać 2-3 lata.

• Później pojawiają się problemy z formułowaniem myśli i nazywaniem przedmiotów. Chory ma też trudności z wykonywaniem codziennych czynności, gubi się nawet w dobrze znanych miejscach. Jednocześnie następują zmiany w jego zachowaniu – może być apatyczny lub wręcz przeciwnie, napastliwy i agresywny, unika kontaktów z innymi, bywa podejrzliwy nawet w stosunku do najbliższych. Stopniowo przestaje dbać o swój wygląd i higienę. Ta faza choroby trwa 2-4 lata.

• W ostatnim stadium choroby pacjent nie wykonuje podstawowych czynności, nie poznaje bliskich.

Nazwa choroby pochodzi od nazwiska Aloisa Alzheimera -niemieckiego psychiatry, który w 1906 roku po raz pierwszy opisał to schorzenie. Choroba trwa ok. 8-14 lat i przebiega różnie. Ujawnia się zwykle ok. 60.-65. roku życia, choć może wystąpić również wcześniej, między 40. a 50. rokiem życia. Jej efektem jest stopniowy zanik komórek nerwowych w mózgu. W ich miejsce pojawiają się złogi pewnego białka (beta-amyloidu), które uniemożliwia przepływ informacji między pozostałymi komórkami nerwowymi.