Wegetarianizm

Podstawową cechą życia jest przemiana materii. Przemiana materii przebiega w organizmie człowieka głównie kosztem składników pokarmowych zawartych w pożywieniu. Od chwili rozpoczęcia trawienia i wchłaniania dotychczas obce dla organizmu substancje stają się integralną jego częścią. Samo to banalne stwierdzenie jest niezwykle ważne, gdyż w sposób jednoznaczny określa, że tylko dobre, zdrowe i odpowiednie pożywienie stwarza gwarancję, że organizm będzie miał możliwość wykorzystania tych substancji zgodnie z potrzebami ustroju.

W Polsce nie występuje zjawisko głodu całkowitego oraz tzw. głodu ilościowego (gdy człowiek otrzymuje wszystkie składniki pokarmowe, ale w mniejszych ilościach niż jego zapotrzebowanie) natomiast częsty jest tzw. głód częściowy, inaczej zwany jakościowym. Zjawisko głodu częściowego występuje wówczas, gdy mamy w diecie niedobór jednego lub kilku składników odżywczych. Zjawisko to stanowi poważne zagrożenie dla organizmu człowieka, który w początkowym okresie zużytkowuje swoje zapasy ustrojowe. Jest to faza przebiegająca przeważnie bezobjawowo, by przy dłużej trwającym głodzie częściowym przejść w stan ostrego niedoboru. Warto podkreślić, że wszelkie nawet nieznaczne i krótkotrwałe niedobory pokarmowe, mają ujemny wpływ na rozwój i sprawność ustroju. Dlatego też tak wielką uwagę należy poświęcić zapoznaniu się z wiadomościami o racjonalnym żywieniu i uzupełnianiu tej wiedzy.

Wegetarianizm nie tylko pozwala na układanie sobie odpowiedniej diety, a więc takiej, która daje pełne pokrycie na składniki potrzebne ustrojowi, ale ponadto daje uczucie znacznie silniejszej więzi z otaczającym nas światem.