Udar słoneczny

Przyczyny

Jego przyczyną bywa najczęściej wystawianie odkrytej głowy i karku na długotrwałe działanie słońca. Szczególnie narażone są osoby z łysiną i dzieci. Małe dziecko ma zwykle słabo owłosioną główkę oraz cienką pokrywę kostną czaszki, miejscami jeszcze nie do końca zespoloną. W okolicy ciemiączka tkanka mózgowa leży praktycznie pod skórą i mózg jest tylko w nieznacznym stopniu chroniony przed promieniowaniem. Wystąpieniu udaru sprzyja także brak wody do picia.

Objawy

Charakterystyczna dla porażenia słonecznego jest pąsowa i gorąca skóra twarzy. Chory zachowuje się niespokojnie, ma zaburzoną orientację. Skarży się na ból głowy i sztywność karku. Odczuwa nudności i wymiotuje. Ma dreszcze, wysoką gorączkę, a odsłonięte części ciała są silnie zaczerwienione. W cięższych przypadkach może dojść do utraty przytomności. Wystąpienie wysokiej gorączki u małych dzieci – i to nawet w kilka godzin od przebywania na słońcu – skłania do rozpoznania udaru słonecznego.

Pomoc
Przede wszystkim należy przeprowadzić porażonego ze słońca w cień, zapewnić dostęp chłodnego powietrza do skóry przez rozluźnienie i rozpięcie ubrania. Najlepiej ułożyć chorego w pozycji półsiedzącej. Za pomocą mokrych, często zmienianych okładów staramy się chłodzić głowę i klatkę piersiową. Przytomnym należy podawać dużo chłodnych płynów do picia (często, w małych porcjach). W wypadku dłuższej utraty przytomności konieczne jest sztuczne oddychanie, prowadzone aż do przyjścia lekarza.