Jak rodzice mogą pomóc dziecku

Staraj się zawsze utrzymywać z nim przyjacielski kontakt. Musicie mieć do siebie pełne zaufanie.

Ucz dziecko poczucia sprawiedliwości. (Np. jeżeli rodzeństwo się kłóci – zareaguj. Dziecko, które zawiniło, powinno zostać ukarane).

Postaraj się, aby miało w domu poczucie bezpieczeństwa. Jednak nie rozpieszczaj go nadmiernie (np. włączaj dziecko do codziennych obowiązków domowych).

Staraj się, aby wasze rozmowy były rzeczowe i przebiegały w spokojnej atmosferze. Ton nie znoszący sprzeciwu często wywołuje agresję.

Jeżeli zachowanie dziecka zaczyna cię niepokoić, spróbuj poznać jego znajomych i przyjaciół. Gdy twoje obawy dotyczące ich złego wpływu się potwierdzą – porozmawiaj o tym otwarcie z dzieckiem.

Fakt, że dziecko zachowuje się agresywnie, może świadczyć o tym. że wręcz rozpiera je energia. Jest to bardzo charakterystyczny objaw dla wieku dojrzewania. Zachęć je wtedy do uprawiania sportu wysiłkowego (np. wschodnie sztuki walki, pływanie, bieganie).

Postaraj się, by dziecko mogło atrakcyjnie spędzać czas w rodzinnym gronie (np. zaproponuj wycieczki piesze lub rowerowe).

Razem rozwiązujcie szkolne problemy

■    Zachęcaj dziecko, by przykładało się do nauki. Ale nie rób tragedii z niepowodzeń. To może tylko nasilić problemy wychowawcze, których źródłem są kłopoty w szkole.

■    Jeżeli dziecko ma poważne trudności z nauką – odrabiaj z nim lekcje, skontaktuj się z jego nauczycielem lub z pedagogiem szkolnym.

■    Zachęcaj je do rozwijania zainteresowań pozaszkolnych.