Składniki pokarmowe

Składniki pokarmowe ze względu na ich funkcję, jaką spełniają w organizmie człowieka, możemy podzielić w uproszczeniu na:

a)    energetyczne

b)    budulcowe

c)    regulujące

W świetle tego, co powiedziane było wyżej wiemy, że podział ten jest tylko porządkujący, a nie określa, że np. węglowodany to wyłącznie składniki energetyczne.

Wspomnieliśmy o wydatkach energetycznych związanych z procesami życiowymi wewnątrz organizmu i przy wykonywaniu różnych czynności oraz wiemy, że pokrycie tego zapotrzebowania następuje w wyniku przemian spożytych pokarmów, a głównie węglowodanów, tłuszczów i białek. Warto podkreślić, że żaden ze składników pokarmowych nie może być jedynym pożywieniem nawet wtedy, gdy pokrywa on całe zapotrzebowanie energetyczne.

Obecnie zaleca się, aby udział ww. składników w pokryciu potrzeb energetycznych człowieka kształtował się następująco:

węglowodany    55—60%

tłuszcze    ok. 30%

białka    ok. 12%.